• NADZOR

    Door Engineering d.o.o pruža profesionalne usluge vođenja stručnog nadzora u svim fazama izgradnje kao i za sve vrste radova (građevinskih,vodovoda i kanalizacije,elektro i mašinskih instalacija itd.).

  • PROJEKTOVANJE

    Door Engineering d.o.o se bavi izradom projekata i tehničke dokumentacije za sve vrste građevinskih objekata, organizacijom i koordinacijom dobijanja građevinskih dozvola kao i tehničkom kontrolom projektne dokumentacije.

  • IZVODJENJE

    Door Engineering d.o.o svojom operativom kao i sirokom mrežom kooperanata i dobavljača nudi na tržištu kvalitetno i sigurno izvođenje svih vrsta građevinskih radova na izgradnji,adaptaciji i rekonstrukciji stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.