Nadzor

Door Engineering d.o.o pruža profesionalne usluge vođenja stručnog nadzora u svim fazama izgradnje kao i za sve vrste radova (građevinskih,vodovoda i kanalizacije,elektro i mašinskih instalacija itd.).
O našem iskustvu u ovoj oblasti govori veliki broj objekata iz naše referenc liste kao i imena kompanija koje su nam ukazale poverenje.

REFERENC LISTA – Stručni nadzor (Professional supervision)

Tip objekta, lokacija, godina izrade projekta

INVESTITOR

1

Proizvodno-magacinski objekat, Malča, 2003.

EMDIP“ Niš

2

Proizvodno-komercijalni objekat, Niš, 2004.

Grafika Galeb“ Niš

3

Proizvodni objekat, Malča, 2004.

Mating“ Niš

4

Stambeno-komercijalni objekat, Malča, 2005.

Mating“ Niš

5

Komercijalni objekat, Niš, 2004.

Continent“ Niš

6

Stambeni zgrada, Niš, 2004.

Produkt” Jagodina

7

Stambeno-komerijalni objekat, Niš, 2005.

ZOOM Comerce“

8

Komercijalni objekat, Bubanj Selo, 2005.

DAMM Comerce“

9

Stambeni objekat, Niš, 2006.

Invest projekt“ Niš

10

Izrada krova na odeljenju intenzivne nege, Gornja Toponica, 2005.

Specijalna psihijatrijska bolnica“ Gornja Toponica

11

Stambeni zgrada, Niš, 2006.

Invest projekt“ Niš

12

Stambeni zgrada, Niš, 2006.

DMB Inzenjering“ Niš

13

Institut za radiologiju, Niš, 2007.

Klinički centar Niš“

14

Poslovna jedinica banke Niš, period od 2004. do 2007.

Raiffaisen bank“

15

Poslovna jedinica banke, Leskovac, 2006.

Raiffaisen bank“

16

Poslovna jedinica banke, Zaječar, 2006.

Raiffaisen bank“

17

Poslovna jedinica banke, Niš, 2006.

Volks bank „

13

Aneks Instituta za radiologiju, Niš, 2008.

Clinical center of Niš“

14

Poslovna jedinica banke, Bor, 2007.

Raiffaisen bank“

15

Poslovna jedinica banke, Kruševac, 2008.

Raiffaisen bank“

16

Dom kulture, Gornja Toponica, 2005.

Specijalna psihijatrijska bolnica“ Gornja Toponica

17

Stambeni zgrada, Niš, 2006.

Deltamatic“ Niš

18

Stambeni zgrada, Niš, 2008.

Credo“ Niš

19

Mercator Tržni Centa, Niš, 2007.

MERCATOR-S“ Srbija

20

Mercator Tržni Centar, Kragujevac, 2008.

MERCATOR-S“ Srbija

21

Mercator Tržni Centar, Šabac, 2009.

MERCATOR-S“ Srbija

22

Mercator Tržni Centar, Kruševac, 2010-2012.

MERCATOR-S“ Srbija

23

Stambena zgrada-Kosturnica,Kruševac, 2010.

Tehnogradnja“ Kruševac

24

Aneks proizvodnog objekta Niš, 2009.

A.Stojilković

25

Stambeni objekat, Grdelica, 2009.

Z.Stanković

26

Rekonstrukcija ATD Nis, 2009.

Uprava za socijalnu zaštitu“ Niš

27

Rekonstrukcija zdravstvene stanice MIN Niš, 2010.

Uprava za socijalnu zaštitu“ Niš

28

Rekonstrukcija klinike za onkologiju, Niš, 2011.

Klinički centar Niš“

29

Residental and Commercial building, N.Selo, 2009.

M.Pavić

30

Zdravstvena stanica-Branko Bjegojevic, Niš, 2010.

Uprava za socijalnu zaštitu“Niš

31

Magacin i upravna zgrada, Novi Banovci, 2011.

Nitom“ Niš

32

Stambeni objekat, Niš, 2010

R.Petković

33

Stambeni objekat, N.Banovci, 2011.

Nitom“ Niš

34

Stambeni kompleks – apartmani, Niš – Pasi poljana, 2011.

YURA Corporation“

35

Višenamenski objekat –

Ulazna kapija Konstantinove Medijane, Niš, 2012.

Opština Medijana Niš

36

Sports and recreation center Medijana, Niš, 2012.

Opština Medijana Niš

37

Razvojno-uslužni centar Opštine Medijana, Niš, 2011

Opština Medijana Niš

38

Stambena zgrada P0+P+2+PK, Niš, 2013. ELNI-PROM“ Niš

39

Skladište gotovih proizvoda SFS 6.500m2,

Paraćin, 2013.

Srpska fabrika stakla“ Paraćin

40

Skladišno-proizvodni objekat SFS 7.500m2,

Paraćin, 2013.

Srpska fabrika stakla“ Paraćin

41

Visokoregalno skladište 8.000 m2 HENKEL, Kruševac

HENKEL“ Kruševac

42

Rekonstrukcija i dogradnja visokoreglanog skladista 3800 m2, HENKEL, Krusevac, 2013.

HENKEL“ Kruševac

43

Rekonstrukcija poslovnice Raiffeisen banke,Vranje,2013

Raiffaisen bank”

44

Izgradnja nadstresnice za privremeni smeštaj ambalažnog otpada 500m2, HENKEL, Kruševac, 2014. HENKEL“ Kruševac

45

Izgradnja skladišta, ELIT-M, Niš, 2014.

ELIT-M” Niš

46

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale “Alfa Klima” d.o.o, Knjazevac, 2015. Alfa Klima” Knjazevac

47

Izgradnja Poslovno-servisno-parkirni kompleks “ Niš Ekspres”, Niš, 2015.

Niš Ekspres” Niš

48

Izgradnja stambenog objekta, Niš, 2015.

Marko Miladinović

49

Izgradnja skladišta gotovih proizvoda 4000m2, HENKEL, Kruševac, 2016.

HENKEL“ Kruševac

50

Izgradnja Upravne zgrade Sportsko-rekreativnog centra “Banjica”, Bela Palanka, 2015-2016.

Opstina Bela Palanka

51

Izgradnja i rekonstrukcija proizvodno-skladišnog prostora Yura korporacije u Leskovcu, 12000m2, 2016.

YURA Corporation